ORDER

สำหรับ ลูกค้าซื้อเฉพาะวัตถุดิบ
* ไม่มีค่าแฟรนไชส์
* ไม่มีค่าอุปกรณ์
* มีคู่มือสอนใช้วัตถุดิบ
* สั่งซื้อวัตถุดิบได้ทุกวัน
* จัดส่งสินค้าวันจันทร์ – วันศุกร์
ติดต่อเบอร์
Tel: 097-120-3281 นุก
Tel: 085-920-1835 แพง